Chun nhỏ

CSD000322
2.500 đ
  • Dây thun chất lượng chợ thông dụng – màu vàng, xanh lá, đỏ, cam, tự nhiên
  • Dây thun buộc tiền, cột tóc
  • Dây thun dùng trong công nghiệp
  • Dây thun dùng trong nông nghiệp (cột ổi, cột rau…)
  • Dây thun dùng trong đóng gói, thực phẩm và thủy sản…

Không tìm thấy bài viết

Viết bình luận
Dễ dàng đặt hàng
Sử dụng các phương thức thanh toán phổ biến & an toàn nhất
Đảm bảo chất lượng
Hàng Việt Nam chất lượng cao
Hỗ trợ thân thiện
Dịch vụ khách hàng có sẵn 7 ngày mỗi tuần